İlk Defa / Açıktan Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Mezuniyet Belgeleri (Aslı, noter onaylı veya e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 4. Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu
 5. 6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için eski kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 8. Adli Sicil belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 9. Ortaokul ve Lisede hazırlık okuduğuna dair belge ( hazırlık okuyanlar için )

 

Naklen Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Mezuniyet Belgeleri (Aslı, noter onaylı veya e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 4. 6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 5. Kurumlarından alacakları hizmet belgesi
 6. Daha önce değerlendirilmemiş ise ortaokul ve lisede hazırlık okuduğuna dair belge

 

      Üniversitemize Öğretim Elemanı olarak naklen veya açıktan atanacak olan adayların yukarıda yazılı olan atamaya esas evraklarını sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Tel: 0 358 211 50 50

 

Not: Ataması yapılacak olan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.