2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi 

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi