Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik