• NORM KADRO İLE İLGİLİ YAZILAR
 1. 2022 Yıllık Atama Sayısı (Öğretim Üyesi)
 2. 2022 Yıllık Atama Sayısı ( Öğretim Üyesi Dışındaki)
 3. Aktarma İzni Yetki Devri 18.03.2022
 4. Öğretim Görevlisi İstihdamı 15.04.2022
 5. Öğretim Görevlisi İstihdamı 14.02.2022 (06.01.2022 tarihli yazının güncel hali)
 6. Öğretim Görevlisi İstihdamı 06.01.2022
 7. Aktarma İzni Yetki Devri 10.03.2021
 8. Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi 14.02.2022
 9. Atama İzni İstisnası 28.05.2020
 10. Aktarma İzni Yetki Devri 20.03.2020
 11. Öğretim Görevlisi İstihdamı 20.03.2020 
 12. Kadroların Rektörlüğe Çekilmesi 20.03.2020
 13. Boşalan Kadroların Rektörlüğe Aktarılması 14.03.2019
 14. Öğretim Görevlisi İstihdamı 27.02.2019
 15. Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması 27.02.2019
 16. Yabancı Dilde Eğitim Yapılan Programlarda Asgari-Norm Kadro Uygulaması 27.02.2019
 17. Akademik Personel ve Akademik Kariyerle İlgili Diğer İşler 29.11.2018
 18. Norm Kadro Yönetmeliği-Asgari Kadro Sayıları 29.11.2018
 19. Norm Kadro Yönetmeliği 07.11.2018
 20. Öğretim Elemanı Kadrolarına Atama İşlemleri 18.09.2018
 21. Servis Dersi Veren Birimler ile Bünyesinde ABD bulunan Enstitülerin Asgari Kadro Sayıları
 22. Öğretim Görevlisi İstihdamı 2024
 •  EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ ÖLÇÜTLER
 1. Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programların 
 2. Mühendislik Programları 
 3. Mühendislik Programları (Harita Müh.ve Geomatik Müh.)
 4. Mühendislik Programları