Norm Kadro Çalışma Tablosu

Norm Kadro Akış Şemaları

2019 Yılı Birimler Bazında Norm Kadro Talepleri

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Norm Kadro Yönetmeliği (YÖK)

Norm Kadro Yönetmeligi-Asgari Kadro Sayıları (YÖK)

Norm Kadro (YÖK Bilgilendirme Sunumu)                      

 Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması (YÖK)

 Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

Asgari Ölçütler (Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda)

Asgari Ölçütler (Tıp Programlarında)

Boşalan Kadroların Rektörlüğe Aktarılması (YÖK)

TUS-YDUS-DUS-EUS-VUS Kadroları Aktarma İzni (YÖK)