Yeni

Norm Kadro Çalışma Tablosu

Norm Kadro Akış Şemaları

Yeni

2020 Norm Kadro Planlama Formu

2019 Yılı Birimler Bazında Norm Kadro Talepleri

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Norm Kadro Yönetmeliği (07.11.2018 YÖK)

Akademik Personel ve Akademik Kariyer İle İlgili Diğer İşler (29.11.2018 YÖK)

Norm Kadro Yönetmeligi-Asgari Kadro Sayıları (29.11.2018 YÖK)                   

Asgari Ölçütler (25.01.2019 Mühendislik Programlarında)

Asgari Ölçütler (25.01.2019 Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda)

Asgari Ölçütler (25.01.2019 Tıp Programlarında)

Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması (20.02.2019 YÖK)

Boşalan Kadroların Rektörlüğe Aktarılması (13.03.2019 YÖK)

Mühendislik Programlarında Asgari Ölçütler (12.11.2019)

TUS-YDUS-DUS-EUS-VUS Kadroları Aktarma İzni (YÖK)

Norm Kadro (YÖK Bilgilendirme Sunumu)