Amasya Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu Senato Kararı 09.06.2021

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında hazırlanan "İş Sözleşmesi"- "Çalışanlar için Aydınlatma Metni"- " Çalışanlar Açık Rıza Beyanı"- " Kabul Edilebilir Kullanım Politikası" Senato Kararı (13.12.2021)

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hazırlanan "Amasya Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası" Senato Kararı(13.12.2021)

Amasya Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi Senato Kararı(13.12.2021)

Amasya Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi Senato Kararı(13.12.2021)

Amasya Üniversitesi Fahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin Senato Kararı (25.03.2022)

"Amasya Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Çalışma Esasları Yönergesi" Senato Kararı (29.08.2023) 


Amasya Üniversitesi "YAYIN VE YAYIN KOMİSYONU YÖNERGESİ" Senato Kararı(06.09.2023)