2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2019/199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2020/235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2020/380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2020/465 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

20/02/2020 Tarihli ve 2020/60 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar.

2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2021/173 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2021/236 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2021/363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

2023/117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.