1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1.  Lisansüstü Eğitimde Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için  TIKLAYINIZ.
 2. YLSY Burs Programı 26 Temmuz 2017 tarihli YÖK Başkanlığı için  TIKLAYINIZ.
 3. 1416 Sayılı Kanuna Tabi Olarak “Tezsiz Yüksek Lisans” eğitim içeriklerindeki değişimlerinde hangi statüde istihdama alınane hakkında 27 Mart 2013 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ.
 4. Mecburi Hizmet Deviri 17 Nisan 2018 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ. 
 5. 1416 Sayılı Kanun Mahkeme Kararlarının Uygulanması (Başarısız Olarak Yurda Dönenler Hk.) 26 Ekim 2020 tarihli YÖK Başkanlığı baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. 1416 Sayılı Kanun Mahkeme Kararlarının Uygulanması (Başarısız Olarak Yurda Dönenler Hk.) 27 Ekim 2020 tarihli YÖK Başkanlığı baskı için  TIKLAYINIZ.
 7. 1416 Sayılı Kanun kapsamı doktor öğretimi üyesi yada öğretim görevlisi kadrosuna ilişkin hükümler hakkında 18 Haziran 2021 tarihli YÖK Başkanlığı emri için  TIKLAYINIZ.
 8. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında doktor yayımı üyesi yada yayın belgesi yazımı 02 Temmuz 2021 tarihli YÖK Kurulu Başkanlığı talebi için  TIKLAYINIZ.
 9. 1416 Sayılı Kanun Kapsamı Türk Gizli Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri 14 Temmuz 2021 tarihli MEB baskısı için  TIKLAYINIZ.
 10. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 17.06.2020 ve 3959 sayılı YÖK Yazısı için TIKLAYINIZ.
 11. 1416 sayılı Kanun/Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atama 24.02.2022 ve 59319 sayılı YÖK Yazısı için TIKLAYINIZ.
 12. 1416 sayılı Kanun'un üniversiteleri adına lisans üstü arşivlerini incelemek üzere yurt dışına gönderilip tazminata düşen çocuklar hakkında 07.11.2022 tarihli baskı için TIKLAYINIZ.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 1416 Sayılı Kanun Hakkında 06.10.2023 tarih ve 153927 sayılı yazısı için TIKLAYINIZ.

 2547 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMELERİNE İLİŞKİN YAZILAR

 1. Yurtdışı Görevlendirme 07 Ocak 2007 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ.
 2. 2547 Sayılı Kanun 33. madde Uyarınca yayın Görevlendirmeler 15 Ekim 2007 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ
 3. 2547 Sayılı Kanun 33. madde Uyarınca yayın Görevlendirmeler 26 Mart 2009 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ. 
 4. 2547 sayılı Kanunun 33. ayın bitiş tarihi 16 Kasım 2022 tarihli YÖK Baskı Başkanlığı için    TIKLAYINIZ.

 2547 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. 2547 Sayılı Kanun 35. Madde Kapsamında Yapılan Görevlendirmeler 19 Ağustos 2008 tarihli YÖK Başkanlığı emri için  TIKLAYINIZ
 2. 2547 Sayılı Kanun 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin ilişik Kesilmeleri İşlemleri 25 Aralık 2012 tarihli YÖK Başkanlığı yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. 2547 Sayılı Kanun 35. Maddesi kapsamında Yapılan Görevlendirmeler mecburi hizmet yükünümlüğünün 15 Ocak 2014 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ.
 4. 2547 Sayılı Kanun35. Madde Kapsamında Yapılan Görevlendirmeler 6552 sayılı Kanunla yayınlanan affa ilgili 04 Aralık 2014 tarihli YÖK Kurulu Başkanlığı Davası için  TIKLAYINIZ.
 5. 2547 Sayılı Kanun 35. madde kapsamında yapılan mecburi hizmet devirleri 25 Şubat 2015 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ.
 6. 2547 Sayılı Kanun 35. madde kapsamında yapılan mecburi hizmet devirleri 17 Nisan 2015 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ.
 7. 2547 Sayılı Kanun 35. madde kapsamı yapılan mecburi hizmet devirleri Eş Durumu Mazereti 24 Kasım 2015 tarihli YÖK Başkanlığı yazı için  TIKLAYINIZ.
 8. 2547 Sayılı Kanun 35. madde kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihli YÖK Başkanlığı baskısı için  TIKLAYINIZ. 
 9. 2547 Sayılı Kanun 35. bölümün geçit görevlendirmeleriyle ilgili 23 Ocak 2018 tarihli YÖK Başkanlığı emri için  TIKLAYINIZ.
 10. 2547 Sayılı Kanun 35. madde kapsamında yapılan geçici kadro tahsisleri 07 Şubat 2019 tarihinde YÖK Başkanlığı emri için  TIKLAYINIZ.
 11. 2547 Sayılı Kanun 35. dönem Geçici Kadro Tahsisi işlemleri 24 Ekim 2019 tarihli YÖK Baskı Başkanlığı için  TIKLAYINIZ.
 12. 2547 Sayılı Kanun 35. Dönem Kadro Tahsisi İşlemleri 22 Kasım 2019 tarihli YÖK Baskı Başkanlığı için  TIKLAYINIZ.
 13.  2547 Sayılı Kanun 35. madde kapsamı Mecburi Hizmet Yükümlülüklerinin Başlama Zamanı 08 Nisan 2021 tarihli YÖK Başkanlığı yazı için  TIKLAYINIZ

 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 36. MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1.  Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı madde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci madde kapsamı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteripemeyeceği ile ilgili 04 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı emri için  TIKLAYINIZ.
 2. Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası kapsamındaki idari görevlerde yer alamayacaklarına dair 28 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı talebi için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 38. MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. 2547 Sayılı Kanunun 38. madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler YÖK Başkanlığının 17 Kasım 2008 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 2. 2547 Sayılı Kanunun 38. madde ile görevlendirmelerle ilgili genelgenin iptaline ilişkin YÖK Başkanlığının 01 Haziran 2010 yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. 2547 Sayılı Kanunun 38. madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler YÖK Başkanlığının 17 Nisan 2013 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. YÖK  Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri 25 Ocak 2011 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 2. YÖK Kurulu Başkanlığı'nın Araştırma Destekleri 31 Ocak 2012 tarihli kitap için  TIKLAYINIZ.
 3. 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesini oluşturacak Verilecek Destekler YÖK Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 4. YÖK Başkanlığının Görevlendirme Talebi 15 Mayıs 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 5. YÖK Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler 02 Ekim 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ
 6. YÖK Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi yayınlanacak araştırma görevlileri 14 Şubat 2014 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 7. YÖK Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri 10 Haziran 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 8. YÖK Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeleri 25 Nisan 2016 tarihinde  TIKLAYINIZ için açılıyor.
 9. YÖK Başkanlığının 39. maddesi ile ilgili 16 Haziran 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 10. YÖK Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler 04 Temmuz 2018 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 40/B ve 40/D MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yüksek Yürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirilenlerin idari görevine ilişkin olarak 15 Eylül 1994 tarihli karar için  TIKLAYINIZ.
 2. YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi 05 Şubat 2009 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi ve 40/d maddesi 11 Şubat 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 4. YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40-b maddesi üzerine yazılanlara göreve başlama-ayrılış tarihleri ​​​​07 Mayıs 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 41 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 41. madde kapsamındaki görevlendirmelerle ilgili kararların geri çekildiğine dair 24 Temmuz 2009 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 05 Aralık 2006 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 2. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 27 Kasım 2008 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 3. YÖK Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin İstihdamı Hk. gösterimler 03 Kasım 2009 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 4. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların azami eğitim süreleri ile ilgili 22 Şubat 2013 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 5. YÖK Başkanlığının 50/d madde kapsamı atananların Yurtdışı Araştırma Destekleri ile ilgili 24 Haziran 2013 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 15/11/2017 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 7. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların Kayıt Dondurma/Azami Süre ile ilgili 17.04.2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 8. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atanan Araştırma Görevlilerine Ek Süre Verilmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 9. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atanan Araştırma Görevlilerine Lisansüstü Eğitimi ile ilgili 02.09.2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 10. YÖK Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atanan Araştırma Görevlilerine Lisansüstü Eğitimi ile ilgili 24.09.2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 11. YÖK Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi kapsamında 21 Kasım 2022 tarihli yazı için TIKLAYINIZ.

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KADROLARIN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 12 Nisan 1999 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 11 Mart 2003 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 3. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları açılır 19 Temmuz 2007 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ .
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Dolu Kadro Aktarımları 07 Ocak 2009 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 13 Temmuz 2009 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Dolu Kadro Aktarımları 08 Ocak 2009 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 08 Şubat 2010 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadrolar (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi) 03 Eylül 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 9. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Dolu Kadro Aktarımları (Eğitim Fakültesi) 15 Temmuz 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 18 Aralık 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Dolu Kadro Aktarımları 08 Mayıs 2020 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALES PUANININ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES'i 04 Aralık 2009 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES'i 02 Aralık 2008 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES'i 07 Eylül 2011 tarihli talep için   TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES'i 07 Ağustos 2007 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 5. Yüksek Kurulu Başkanlığının LES Puanlarının ALES'e Dönüştürülmesi 13 Eylül 2007 tarihli yayın talebi için  TIKLAYINIZ. 
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES Muafiyeti 21 Haziran 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 7. Yüksek Öğretim Kurulu'nun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES'i 12 Eylül 2017 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES'i 30 Temmuz 2010 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Uzmanlık Alanları konulan ALES muafiyet alanları ile ilgili için  TIKLAYINIZ.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili yazı için  TIKLAYINIZ
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları (Uygulamalı Alanlar) 20 Mart 2023 tarihli yazı için TIKLAYINIZ.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ALES Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları 20 Mart 2023 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim Süreleri 05 Ağustos 2013 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisans Tamamlama işlemleri 18 Mayıs 2015 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Hemşire Ataması 16 Eylül 2008 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin Bölüm mükemmelliği hakkında 10 Kasım 2009 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sanatta Yeterlik mezunlarının Doktor Lisanslarını kullanamayacaklarına ilişkin 06/04/2011 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 4. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli öğretim baskısı için  TIKLAYINIZ.
 5. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Odyometri mezunları ile ilgili 24 Ağustos 2010 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Anaokul Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programı mezunlarının mükemmelliğini yaklaşık 16 Ekim 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sağlık Teknikeri açılıyor 18 Mayıs 2012 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Gazetecilik Bölümü mezunlarının Genel İdari Hizmetler sınıfında aldığına dair 08 Ağustos 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 9. Yüksek Kurulu Başkanlığının Hukuk, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği mezunlarının unvanları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 10. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları ile Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının unvanları ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Kimyager unvanlı kadroya atamaya ilişkin 16 Ağustos 2012 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 12. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 2 inci Grup Fen adamı 15 Ağustos 2012 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Teknik Bilimi Lisansiyeri 16 Ağustos 2012 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 14. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Maliye mezunlarının İktisatçı unvanını kullanabileceklerine ilişkin 08 Ağustos 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 15. Yüksek Kurulu Başkanlığının ÖYP Kadrolarına Başvuruları 26 Aralık 2012 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın genel unvan eksiklikleri ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi'nin seçkinliği ile ilgili 05 Ağustos 2013 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim mükemmelliği ile ilgili 19 Kasım 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Proje Yönetimi Yüksek Lisans çalıştırmalarını 30 Ekim 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 20. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Mühendislik kazanımlılığı ile ilgili 31 Ekim 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Tarımsal Biyoteknoloji konuları 17 Kasım 2014 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Çevre Sağlık Teknikeri 19 Kasım 2014 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 23. YÖK Başkanlığının Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin mükemmelliği ile ilgili 02 Nisan 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ
 24. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yeni Açılan Ön Lisans programlarının unvanları ile ilgili 09 Aralık 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Spor Yöneticiliği mezunlarının seçkinlik kararı ile ilgili 25 Mart 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Mahalli İdareler Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın Yerel Yönetimler'de var olmak 25 Mart 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 26. YÖK Başkanlığının Hazır Giyim Öğretmenliği Teknik Öğretmenlik başlığı ile ilgili 03 Aralık 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 27. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Çevre Temizliği ve Denetim ön lisans programı ile ilgili 13 Nisan 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 28. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarına Proje ve Uygulama Denetçisi belgesi verilebileceğine dair 25 Mart 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 29. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin seçkinliliği ile ilgili 04 Ocak 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 30. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Tıbbi Biyoloji Bilimleri mezunlarının Doktor gözlemlerini kullanmalarının uygun görülmediğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 31. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Antrenörlük Bölümü mezunları ile ilgili 24 Şubat 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 32. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birleştirildiğine ilişkin 24 Şubat 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 33. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Makine Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin birbirinden uzak olan kararlarının iptal edildiğine ilişkin 20 Ekim 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 34. Yüksek Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının teknik öğretmen yönergelerinde 19 Ekim 2015 tarihinde öğretim baskısı için  TIKLAYINIZ.
 35. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Kimya-Kimya Mühendisliği Bölümleri mezunlarının Laborant olarak çalıştırılmaları ile ilgili 16 Aralık 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 36. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Geleneksel Türk Sanatları mezunları ile ilgili 26 Temmuz 2016 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 37. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Klinik Psikolog Unvanı alan programlarla ilgili yazı için  TIKLAYINIZ.
 38. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 25 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı için  TIKLAYINIZ.
 39. Yüksek Kurulu Başkanlığının Psikoloji Bölümü mezunlarının Bilim Sağlığı Lisansiyeri sayılarına ilişkin kararın iptal edildiğine ilişkin 24 Şubat 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 40. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Teknik Öğrenim Bilmek Hakkında 20 Nisan 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ
 41. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü mezunlarının unvanlarına ilişkin 20 Nisan 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 42. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı'nın üstünlüğüne ilişkin 11 Haziran 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 43. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın İletişim Tasarımı bölümü eş değerliği ile ilgili 10 Ağustos 2018 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 44. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Aktüerya-İstatistik mükemmelliliği ile ilgili 13 Ağustos 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 45. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Finans Matematiğinin muhafazalılığı ile ilgili 16 Ağustos 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 46. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Adli Bilimler Bölümü'nün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmalar halinde SHS inceleme ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ. 
 47. Yüksek Kurulu Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık Programından mezun olanların Meslek Başlık almaları ile ilgili 02 Ekim 2018 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 48. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans bitiş denkliği yaklaşık 12 Ekim 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 49. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans programı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık baskı denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 50. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu üst bilgisayarları hakkında 24 Ekim 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 51. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programının Teknisyen kataloğu için üstte bulunanp sayılmayacağı hakkında 17 Aralık 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 52.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Türkoloji Anabilim Dalı'nın seçkinliği hakkında 14 Aralık 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 53. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Heykel Bölümü ile Resim Bölümünün Eşdeğeri hakkında 22 Ocak 2019 tarihli öğretim baskısı için  TIKLAYINIZ.
 54. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Su Bilimleri Mühendisliği ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinin Eşdeğerinin çıkarılması hakkında 22 Ocak 2019 tarihli yayın baskısı için  TIKLAYINIZ.
 55. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sinema ve Televizyon ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinin bölümleri hakkında 22 Ocak 2019 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 56. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Moda ve Tekstil Tasarımı Programının “Tekstil”, “Tekstil Tasarımı”, “Moda Tasarımı” “Tekstil ve Moda Tasarımı” bölümlerine tamamı için 22 Ocak 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 57. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Spor Yöneticiliği bölümü yayınlanan bölümlerine ilişkin 23 Ocak 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 58. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin mükemmel incelemesine 22/02/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 59. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Tarım Ekonomisi Bölümü'nün Ziraat Ekonomisi'nin tebliğlerine ilişkin 18/04/2019 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 60. Yüksek Kurulu Başkanlığının Kimya Bölümü mezunlarının diplomalarında “Kimyager” etiketini kullanmalarının uygun görülmediğine dair 22/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 61. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Fizikçisi olarak görev yapan Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayıldığına dair 19/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 62. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün Elektrik Mühendisliği bölümü ile stokların sona gösteriminden 19/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 63. Yüksek Kurulu Başkanlığının Tasarım alanında Doktora yapan adayların “Moda ve Tekstil Tasarım” alanında doktora yapan şartlı ilanlara beklentilerina eğitime ilişkin 24/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 64. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Resim, Heykel ve Seramik Bölümlerinin Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair 24/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 65. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nün Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarının birbirine benzemesinden dolayı 22/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 66. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü mezun olanların başvuru yapabilecek akademik kadro ilanları ile ilgili 22/08/2019 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 67. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın İlköğretim Tezli Yüksek Lisans baskı Okul Öncesi alanındaki tez yazarlarına başvurmak akademik isteyen kadro ilanları ile ilgili 14/06/2019 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 68. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Psikoloji ve PDR mezunlarının sağlık bilim lisansı ile ilgili 17 Aralık 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 69. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunlarının Radyo TV Sinema bölümleriyle gösterimleri ile ilgili 18 Kasım 2019 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 70. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Mühendislik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Deposu Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile Final sonuç hakkında 17 Aralık 2019 tarihli baskıöğretim için  TIKLAYINIZ
 71.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Aktüerya mezun başvurularının izin alanlarla ilgili 17 Aralık 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 72. Yüksek Kurulu Başkanlığının İleri Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans programlarının mezun olduğu Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ücreti olan ilanlara yapamayacaklarına ilişkin 18 Kasım 2019 tarihli kitap için  TIKLAYINIZ.
 73.  Yüksek Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlarının Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları kaydıyla Teknik Bilimi Lisansiyeri sayıldığına ilişkin 19 Aralık 2019 tarihli baskıöğretim için  TIKLAYINIZ.
 74. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek lisans eğitimi Beslenme ve Diyetetik ile sonrasında öğretim hakkında 19 Aralık 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINI
 75. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Krozyon tezli yüksek lisans koruması Kimya Mühendisliği ile izolasyondan sonra yaklaşık 19 Aralık 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 76. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans izni Sağlık Memurluğu lisans programı için üst bulunmamanın yeniden incelemesine ilişkin 27 Ocak 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 77.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans Okul Öncesi Öğretmenliği'nin belgelerine ilişkin 27 Ocak 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 78. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezun olanlar ​​ve Hizmet Sınıfına ilişkin 23 Ocak 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 79. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Pazarlama Öğretmenliği Programı'nı çoğaltma hk. 23 Ocak 2020 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 80. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği yüksek lisans koruması Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans mükemmelliği 23 Ocak 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 81. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans izni yetkisinin geçerliliği 28 Ocak 2020 tarihli ücret için  TIKLAYINIZ.
 82. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisansı sona erdirme yetkisi 28 Ocak 2020 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 83. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın İnteraktif Medya Tasarımı tezli yüksek lisansı gölgede bırakması 19 Şubat 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 84. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın İstatistik Bölümü ve İşletme Bölümü'nün gölgesinin hüküm sürmesi 19 Şubat 2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 85. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Okul Öncesi Eğitimi ile Gelişimi Çocukluğunun gölgesinin gölgelenmesi 19 Şubat 2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 86. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Spor Bilimleri ile Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümünün gölgeliği Kullanım 19 Şubat 2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 87. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans parola gölgeliği Egemen 20 Şubat 2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 88. 101. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları ile Mühendislik Yönetimi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının kaldırması 20 Şubat 2020 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 89. Diploma Eki-Regüle Edilmiş Meslekler ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27 Eylül 2022 Tarihli yazı için TIKLAYINIZ.
 90. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Program eşdeğerliği hk. 18.04.2023 tarihli yazı için TIKLAYINIZ.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugüne kadar verilen bölümlükleri ile ilgili asgari tabloya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DEKAN ATAMA TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR

 1. YÖK Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu 31 Ağustos 2015 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Asaleten Dekan Atama'sı 20 Aralık 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 3. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Asaleten Dekan Atama'sı 20 Ekim 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Dekan Adayı Bilgi Formu 02 Şubat 2017 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR

 1. YÖK Başkanlığının Sendika Temsilcisi 07 Ekim 2015 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 2. YÖK Başkanlığının İntihalde Zamanaşımı 16 Aralık 2013 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. YÖK Başkanlığının Disiplin ve Ceza Soruşturmaları 20 Mayıs 2010 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 4. YÖK Başkanlığının Yönetim Görevinden Ayırma 30 Mayıs 2012 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 5. YÖK Başkanlığı'nın Disiplin Soruşturmaları 30 Kasım 2015 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 6. YÖK Başkanlığının İntihalde Zamanaşımı 30 Kasım 2015 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 7. YÖK Başkanlığının Öğretim Elemanı Mesleğinden Çıkarma Cezası 15 Nisan 2013 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Doçentlik Sözlü Sınavın ardından ile görüştüğü talep ve ekine ulaşmak için  TIKLAYINIZ.  Ek için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantıları 29 Ağustos 2016 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Doçentlik Sınav Jüri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar tarihinde 18 Eylül 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Doçentlik Unvanını Almış Kadroya Atanmamış Doçentler açılıyor 09 Mayıs 2008 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Bilim Alanları ve Anahtar Kelime Güncellemeleri ile ilgili 03 Şubat 2016 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 6. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik sözlük sınavlarında kurulacak jürilerle ilgili 27 Ağustos 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 7. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Doçentlik dizileri 25 Ocak 2019 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Jüri Ücreti 09/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAŞ HADLERİ VE 60-B MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 28 Nisan 2009 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 29 Ocak 2008 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yaş Hadleri ile ilgili 05 Haziran 2012 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 12 Haziran 2015 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İDARİ KONULAR VE GÖREVDE YÜKSELME SİNAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yükselme Sınavları 28 Mayıs 2014 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Görevinde Yükselme devam ediyor 26 Ocak 2016 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Açıktan Ataması açılıyor 28 Nisan 2011 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atama ile ilgili 07 Eylül 2012 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 5. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı açılıyor 18 Mayıs 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Unvan hikayeleri 13 Temmuz 2009 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2003-2 Genelge Eki Formunun Yeniden Düzenlenmesi 13 Mart 2009 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Geçici Personel yerleştirmeleri 02 Mart 2010 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesindeki Sürümünde 07 Mayıs 2014 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Elektronik İmzası 11 Ekim 2018 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Atama İşlemleri 12 Ekim 2018 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 12. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Görevde Yükselme ve Unvan çalışmaları Sınavlarında baraj notu uygulamasına ilişkin 12/04/2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı açılıyor 23 Kasım 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 2. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Mezuniyet Belgesi-Öğrenci Belgesi açılır 28 Kasım 2016 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Kadro İlanları 26 Kasım 2008 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yasal Öğrenim Süresi 23 Mart 2017 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadro İlanları 16 Mayıs 2014 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 19 Ocak 2012 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Tezsiz Yüksek Lisans Tecrübesi 10 Mart 2017 tarihinde ücret için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 10 Ekim 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ. 
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tecrübeleri 08 Ocak 2009 tarihli talep için  TIKLAYINIZ. 
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadrolar (Yabancı Dil Okutmanları) gösterimi 09 Temmuz 2007 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Eşdeğerlik ve Parola gösterimi 05 Eylül 2008 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadroları 05 Aralık 2006 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Eşdeğerliği açılıyor 03 Ağustos 2010 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yüksek Lisans Tecrübesi 05 Nisan 2016 tarihli kitap için  TIKLAYINIZ.
 15. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyesi Temininde Güçlük alınan Özellikli Alanlar Kapsamında Öğretim Görevlisi İstihdamı 10 Mart 2021 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 16. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İle İlgili 11.04.2023 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yabancı Dil Sınavı 18 Kasım 2008 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın KPDS'si 30 Temmuz 2010 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yabancı Dil konulu 22 Haziran 2012 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyesi Kadro İlanları 18 Şubat 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın YÖKDİL-Ek Tarihleri ​​​​​​12 Nisan 2017 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yabancı Dil Puanı 10 Eylül 2007 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyesi Kadro İlanları 10 Temmuz 2013 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 8. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde Patent açılışları 02 Ocak 2009 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama gösterimi 03 Ağustos 2009 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 10. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Doktor Öğretim Üyesi atamalarında birim yöneticisi olarak belirlenecek jüri üyeleriyle ilgili 23 Ağustos 1995 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 11. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Uygulama Esasları Konulu 11 Kasım 2021 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Araştırma Görevlileri 27 Eylül 2010 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. gösterimler 29 Eylül 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Kaynak Aktarımı açılıyor 24 Ekim 2011 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yürütme Kurulu Kararı 24 Nisan 2013 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. gösterimler 23 Kasım 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Araştırma Görevlileri 20 Ekim 2010 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-Usul Esaslar'ı 23 Ekim 2015 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Yargı Kararları 21 Temmuz 2014 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Araştırma Görevlileri 19 Ekim 2011 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi gösterimi 19 Şubat 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Araştırma Görevlileri 15 Kasım 2011 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 12. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP/Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri 18 Haziran 2017 maliyeti masraf bedeli için  TIKLAYINIZ.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-Danışman Atama'sı 18 Şubat 2013 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Azami Lisansüstü Eğitim Süreleri 16 Ekim 2017 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-ALES'i 16 Mayıs 2016 tarihli yazısu için  TIKLAYINIZ.
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Mecburi Hizmet sunumu 16 Mayıs 2014 tarihli kitap için  TIKLAYINIZ.
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-Usul ve Esaslar'ı 16 Nisan 2015 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP'si 14 Mart 2017 tarihinde talep için  TIKLAYINIZ.
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP kayıtları 12 Aralık 2012 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 20. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Kaynak Miktarı düzenlemesi 10 Nisan 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Damga Vergisi açılıyor 10 Ocak 2012 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 22. Yükseköğretim Kuru Sitesi'ni özellikleri lu Başkanlığının ÖYP Kaynakları 10 Mart 2017 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 23. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Usul ve Esaslar'ı 09 Ekim 2014 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 24. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP-TOEIC Sınavı hakkında 09 Aralık 2011 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Kararı 05 Ağustos 2011 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Genelgesi 09 Eylül 2016 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 27. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Alan Sınavı 05 Ağustos 2015 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 28. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Usul ve Esaslar'ı 04 Mart 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 29. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 674 numaralı KHK'ları 03 Mayıs 2017 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 30. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Usul ve Esaslar konuları 01 Ağustos 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 31. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik Süreleri açılıyor 01 Temmuz 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 32. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Usul ve Esaslar'ı 01 Mart 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 33. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Usul ve Esaslar'ı 01 Mart 2016 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 34.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP/Mecburi Hizmet sunumu 25 Mayıs 2017 tarihli kitap için  TIKLAYINIZ.
 35.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Yurt Dışı Görevlendirmesi 28 Mayıs 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ 
 36. Resmi Gazetede yayınlanan 11.05.2018 tarihli Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Sürüm Yapılmasına İlişkin Kanun için  TIKLAYINIZ.
 37.  Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın ÖYP Araştırma Görevlisi İçerikleri açılıyor 17 Ağustos 2021 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA FAKÜLTE KURULLARI-FAKÜLTE YÖNETİM KURULLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın MYO Yönetim Kurulları 29 Temmuz 2016 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Üniversite Yönetim Kurulları 21 Ağustos 2014 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fakülte Kurulunun Oluşturulmaması Hk. 09 Ağustos 2012 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA TUS VE YABANCI DİL SİNAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın Yabancı Dil Sınavı Eş Değerlikleri 12 Ağustos 2013 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Merkezi Yabancı Dil Sınavı 22 Mart 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın IELTS Eşdeğerliliği 19 Temmuz 2013 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Eşdeğerliği 17 Haziran 2016 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik Süreleri 14 Temmuz 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yabancı Dil Sınavlarının yürütmelik Süreleri 07 Haziran 2016 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın TUS Sınavlarının geçerlilik Süreleri 14 Nisan 2021 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. YÖK Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası 24 Eylül 2014 tarihli talep için  TIKLAYINIZ.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2016-16 21 Temmuz 2018 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 3. YÖKBaşkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı 20 Temmuz 2015 tarihli kitap için  TIKLAYINIZ.
 4. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme 13 Ekim 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 5. YÖK Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler 13 Ekim 2009 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 6. YÖKBaşkanlığının Yabancı Uyruklu Personeli 07 Ağustos 2006 tarihli yayın için  TIKLAYINIZ.
 7. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport 04 Aralık 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 8. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personeli 04 Şubat 2010 tarihli yazı için  TIKLAYINIZ.
 9. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personeli 03 Ağustos 1999 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 10. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personeli 03 Mart 2010 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 11. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 02 Ekim 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 12. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni 10 Temmuz 2014 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 13. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Görevi Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 14. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretmen Elemanı'nın yayını 11 Eylül 2019 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 15. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar 17 Ocak 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ . (Yazının eki usul ve esaslar için  TIKLAYINIZ  . )
 16. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanı Teklifinde Mezuniyet, Diploma Talebi 16 Haziran 2020 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 17. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Çalışma Ön İzni 14 Eylül 2021 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 18. YÖK Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı Usul ve Esaslar açılıyor 07 Ocak 2022 tarihli baskı için  TIKLAYINIZ.
 19. Yabancı Uyruklu Kişisel İstihdamı 23 Eylül 2022 tarihli yazı için TIKLAYINIZ.
 20. Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları için TIKLAYINIZ.
 21. Yükseköğeüm kıırumlarından gelen yabancı uyı-uklu öğetim elemanr çaiıştırma tekliflerine ilişkin yazı için TIKLAYINIZ.
 22. Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2023 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 7417 SAYILI KANUN

 1. YÖK Başkanlığının (2547 Sayılı Kanun Geçici Madde 83 Usul ve Esasları) 05.10.2022 tarihli baskı için TIKLAYINIZ.

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOKTORA SONRASI SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMACI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 1. YÖK Başkanlığının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ.
 2. Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı ilave Ödeme Hk. Yüseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.11.2023 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR

 1. YÖK Başkanlığının Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları ile ilgili 13.02.2023 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 2. YÖK Başkanlığının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Devri ile ilgili 24.02.2023 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2574 SAYILI KANUNA EK 46. MADDE

1. YÖK Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmı Zamanlı Görevlendirilmesine Dair Usul ve Esaslar TIKLAYINIZ.

2. "Yükseköğretim  Kurumları  Dışında  Çalışan  Doktora  Derecesine  Sahip  Türk  veya  Yabancı Uyruklu  Nitelikli  Araştırmacıların  Kısmi  Zamanlı  Görevlendirilmesine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar"ın Tanımlar Başlıklı 3 üncü maddesinin birinci  fıkrasının  (d) bendindeki değişiklik TIKLAYINIZ.

3. Doktora Derecesine Sahip Nitelikli  Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.12.2023 Tarihli yazısı için TIKLAYINIZ