Kamu Kurum ve Kurumlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hük. veya Terörle Müc. Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uyg. Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik

Sürekli İşçi Alım İlanı (11.01.2019)

Eğitim Durumu İtibarıyla Listeden Çıkarılanlar (Güvenlik Görevlisi)

Eğitim Durumu İtibarıyla Listeden Çıkarılanlar (Temizlik Personeli)

Güvenlik Görevlisi Kesin Kura Listesi

Temizlik Personeli (Eski Hükümlü) Kesin Kura Listesi

Temizlik Personeli Kesin Kura Listesi

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları (01.02.2019)

Sürekli İşçi Kadrosuna Atanacaklardan İstenilen Evraklar (07.02.2019)