1. Başkanlığımız tarafından başkanlık personelinin katılımıyla " Personel Özlük Dosyalarının Güncellenmesi  (Sırtlık) ve 2023 Yılı Akademik İdari Personel Kadro Çalışması (İptal/İhdas—Tenkis/Tahsis) konuları görüşülmek üzerine toplantı düzenlendi.