Akademik Kadro İlan ve Görevlendirme Bürosu.

Akademik Personel Atama Bürosu.

İdari Personel Atama Bürosu.

Sekreterlik Bürosu.

Arşiv Bürosu.