NOT: Adayların  02/01/2023-20/01/2023 (Mesai Bitimi) arasında 700 TL (Yedi Yüz Türk Lirası) sınav başvuru ücretini Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı adına açılmış olan T.C. Ziraat Bankası, Üniversite Şubesinin TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10 nolu IBAN hesabına yatıracaklardır.
Sınava başvuracak adaylar ödeme işlemini yaparken açıklama kısmına ‘T.C. No, Ad, Soyadı ve Sınav Ücreti’ yazması gerekmektedir.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınavdan başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir.
Ücretlerin doğru yatırılmamasının sorumluluğu tamamen adaylara aittir.