Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında merkezi olarak gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına başvuran adayların başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz edecek adayların 01-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında itiraz dilekçelerini Sınav Başvuru İnceleme Kuruluna sunulmak üzere Personel Daire Başkanlığına EBYS'den göndermeleri gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.