Formlar

Aile Bildirim Formu

Askerlik Dönüşü Göreve Başlama

Avukat Başvuru Formu

Bilgi Formu

Bireysel Emeklilik Sistemi Formu

Çalışma Belgesi İsteme Dilekçesi

Dekan Adayı Bilgi Formu ve Özgeçmiş Formatı

Emeklilik Dilekçesi

Emekli Personel Pasaport Dilekçesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Hizmet (Gri) Pasaport Formu

Hizmet Belgesi

Hususi (Yeşil) Pasaport Formu

Hususi/Hizmet Pasaport Dilekçesi

Hizmet Birleştirme Dilekçesi

İlişik Kesme

İstifa Dilekçesi

İdari Personel Atama Başvuru Formu

Juri Üyelerine Ödenecek Ücretlerle İlgili Formlar

Kadro Talep Formu

Kefalet Senedi (39. madde)

Mal Bildirimi Formu

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Form A

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Form B

Öğrenim Değerlendirme Dilekçesi

Öğretim Elemanı Başvuru Formu

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Formu (MYO)

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Formu (Fakülteler)

Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu (MYO)

Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu (Fakülteler)

Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu Fakülteler (ÖNCELİKLİ ALANLARDA)

Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu MYO (ÖNCELİKLİ ALANLARDA)

Öğretim Üyelerine Ait Başvuru Dilekçeleri

Personel Nakil Formu

Taahhütname ve Kefalet Senedi (35. madde)

Taahhütname ve Kefalet Senedi (39. madde)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) İle Üniversitemize Atanan Araştırma Görevlileri İçin Dilekçe Örneği

Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) İle Üniversitemize Atanan Araştırma Görevlilerinden İstenilen Evraklar

Ücretsiz Doğum İzni

Ücretsiz Doğum İzni Sonrası Göreve Başlama

Ücretsiz İzin Askerlik

Üniversitemize Atanan Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

Üniversitemize Ataması Yapılacak Olan İdari Personelden İstenilen Evraklar

Yurtdışı Çıkış İzin Belgesi Dilekçe Örneği (Yıllık İzin)

Yurtdışı Çıkış İzin Belgesi Dilekçe Örneği (Görevli Olarak)