Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Teşkilat Şeması