KALİTE POLİTİKASI

- Üniversitemizin genel misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları çerçevesinde mevzuata uygun olarak personelin memnuniyeti ve kendini güncelleyen kalite yönetimi sistemi oluşturmak adına,

- İç ve dış paydaşlarımız ile sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek sonuç odaklı bir kalite yönetimi,

- Topluma ve çevreye duyarlı,

- Kurum içi ve dışı eğitim programlarıyla çalışanlarının bireysel yetkinliklerini sürekli artıran,

- Kalite yönetim sisteminin tüm personelimiz tarafından içselleştirerek kalite yönetimi bilincine sahip olmalarını sağlamak,

- Hizmetlerimizin sunumunda; kanunların vermiş olduğu yetkileri hukuka, iş ahlakı ve etik değerlere, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak tüm paydaşlarımızın memnun olacağı bir hizmet sunmayı esas almaktır.