Sekreterlik

GÖREVLER

SEKRETERLİK

  1. Maaş İşlemleri
  2. SGK (MOSİP/Görev Tazminatları) İşlemleri
  3. SGK (MOSİP/Ek Karşılık) İşlemleri
  4. Bütçe Hazırlama
  5. Sistemden Personel İzinlerinin Düzeltilmesi
  6. WEB Sayfasının Düzenlenmesi
  7. Kamu Görevinden Çıkarılanların İsim Listesinin Tutulması
  8. Personel Geçiş Sistemi Takip ve Düzenlenmesi
  9. Amirinin Verdiği Diğer Görevler