İdari Personel Atama Bürosu

GÖREVLER

İDARİ ATAMA BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER

 1. Atama İşlemleri (657 sayılı kanuna tabi)
 2. Aday Memurların Yerleştirilmesi ve Hizmet İçi Eğitimi
 3. Asalet Tasdiki
 4. Geçici Görevlendirme
 5. Sürekli İşçi Alım İşlemleri
 6. Kadro Boşaltma İşlemleri
 7. İntibak (öğrenim değerlendirmesi, hizmet birleştirmesi)
 8. Aylık Terfiler
 9. 8 Yıllık Olumlu Sicil Çalışmaları
 10. Yan Ödeme
 11. E-Bütçe Maliye Bakanlığı
 12. E-Uygulama (DPB)
 13. Görevde Yükselme ve Ynvan Değişikliği Sınav İşlemleri
 14. Askerlik - Emeklilik İşlemleri
 15. Dolu - Boş Kadro Değişikliği, Tenkis - Tahsis İşlemleri
 16. Hitap Veri Girişi İşlemleri
 17. Özlük İşleri Programı Veri Girişi İşlemleri
 18. Sendika Üyelik - İstifa Yazışmaları
 19. Mal Bildirimleri Yazışmaları
 20. Çalışma Belgesi Düzenlenmesi
 21. Hizmet Belgesi Düzenlenmesi
 22. Pasaport İşlemleri
 23. İmza Sirkülerinin Düzenlenmesi ve Yazışmaları
 24. OHAL Yazışmaları
 25. Amirin Verdiği Diğer Görevler