Emeklilik, Sicil ve Arşiv Bürosu

GÖREVLER

EMEKLİLİK - SİCİL VE ARŞİV BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER

  1. Evrakların Dosyalanması
  2. Dosya Alma-Açma-Gönderme İşlemleri
  3. Özlük Dosyası Çık İşlemleri
  4. Amirin Verdiği Diğer Görevler