Akademik Personel Kadro ve İlan Bürosu

GÖREVLER

AKADEMİK PERSONEL ATAMA BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER

 1. Atama İşlemleri
 2. Mecburi Hizmet İşlemleri
 3. Aylık Terfi İşlemleri
 4. İntibak (öğrenim değerlendirmesi, hizmet birleştirmesi)
 5. Askerlik - Emeklilik İşlemleri
 6. Muvafakat İşlemleri
 7. OHAL Yazışmaları
 8. Hitap Veri Girişi İşlemleri
 9. Özlük İşleri Programı Veri Girişi İşlemleri
 10. Enstitü Öğrencileri İçin Jüri Görevlendirme Yazıları
 11. Sendika Üyelik - İstifa Yazışmaları
 12. Mal Bildirimleri Yazışmaları
 13. Çalışma Belgesi Düzenlenmesi
 14. Hizmet Belgesi Düzenlenmesi
 15. Pasaport İşlemleri
 16. Soruşturma Evraklarının YÖK' e Bildirilmesi
 17. Amirin Verdiği Diğer Görevler