Görevler

GÖREVLER

SİCİL-EMEKLİLİK BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER

 1. Kurum Sicil No Verme
 2. Dosya Alma-Açma-Gönderme İşlemleri
 3. Özlük Dosyası Çık İşlemleri
 4. İdari Personel Olumlu Sicil İşlemleri
 5. Emeklilik İşlemleri
 6. Yurtdışı İzin Oluru Yazışmaları
 7. Sendika; KİK ve Üyelik Yazışmaları
 8. Bütçe Hazırlanması
 9. SGK Yazışmaları
 10. Bütçe Hazırlanması
 11. Askerlik Borçlanması Yazışmaları
 12. Mal Bildirimleri Yazışmaları
 13. Akademik Personel Sicil Raporlarının Düzenlenmesi
 14. Çalışma Belgesi Düzenlenmesi
 15. Pasaport İşlemleri
 16. Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
 17. İmza Sirkülerinin Düzenlenmesi ve Yazışmaları
 18. Soruşturma Evraklarının YÖK'e Bildirilmesi
 19. Hizmet Belgesi Düzenlenmesi
 20. Birimle İlgili Evrakların Dosyalara Takılmaı
 21. Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri
 22. Amirin Verdiği Diğer Görevler

AKADEMİK ATAMA BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER

 1. Kadro
 2. İlan
 3. Atama
 4. Mecburi Hizmet
 5. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) işlemleri
 6. 3 Aylık Atanan Ayrılan Personel Bildirimleri (DPB ve MB)
 7. Terfi
 8. İntibak
 9. Öğrenim Değişikliği
 10. Hizmet Birleştirme İşlemleri
 11. Askerlik İşlemleri
 12. Kadro Boşaltma İşlemleri
 13. Muvafakat İşlemleri
 14. Dolu-Boş Kadro Değişikliği
 15. Görev Süresi Uzatma
 16. 13/b-4 Görevlendirmeler
 17. 35 ve 40/B Görevlendirmeler
 18. Birimle İlgili Evrakların Dosyalara Takılması
 19. Amirin Verdiği Diğer Görevler

İDARİ ATAMA BÜROSUNUN YAPACAĞI İŞLER

 1. 4-B/ 4-C 'li Personel İşlemleri
 2. 13/b-4 Görevlendirmeler
 3. Yan Ödeme
 4. Her Türlü Tayin İşleri
 5. Aday Memurların Yetiştirilmesi ve Hizmet İçi Eğitimi
 6. Asalet Tasdiki
 7. Dilekçe ve Formlar
 8. İş Başvuruları (Naklen ve Açıktan)
 9. Düzeltme Onayı
 10. E-Bütçe Maliye Bakanlığı
 11. E-Uygulama (DPB)
 12. Giyim Yardımı Listesi
 13. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İşlemleri
 14. Hazırlık Sınıfı, Öğrenim, SGK ve Askerlik Hizmeti Değ. İşlemleri
 15. Valilik Yazışmaları
 16. Kadro Boşaltma İşlemleri
 17. Dolu-Boş Kadro Değişikliği
 18. Terfiler
 19. Birimle İlgili Evrakların Dosyalara Takılması
 20. Amirin Verdiği Diğer Görevler